Мерки за намалување на влијанието на коронавирусот врз економиите на земјите од Балканот

Во ова време на криза предизвикана од појавата на коронавирусот во светот, постои закана за глобалната економија, па поради тоа потребни се брзи и ефикасни реакции, со цел да се намалат неизбежните негативни последици.

Подолу се опфатени економските политики и мерки за спречување на негативното влијание на коронавирусот врз економијата и бизнисите во неколку балкански земји: Македонија, Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest