Новости

Добредојдовте на нашиот блог

Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски – вработува!

Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски, Ви нуди можност за вработување. Имаме потреба од: ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК Потребни квалификации: Завршено високо образование – Правен факултет; Со или

Прочитај повеќе »

Право на неделен одмор – ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН за изменување и дополнување на Законот за работните односи

Министерството за труд и социјална политика како предлагач изготви Нацрт на Предлог – Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи. Според Министерството

Прочитај повеќе »

Поголема заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци преку транспонирање на ЕУ Директивата 2016/680 (Полициска директива) во националното законодавство!

Целта на заштитата на личните податоци не е да се заштитат само податоците на физичките лица, туку да се заштитат и основните слободи и права

Прочитај повеќе »

Одредби од Законот за работни односи и Oпштиот колективен договор за приватен сектор од областа на стопанство во корист на работниците, а ,,непознати“ за македонските работодавачи

Со Законот за работни односи се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Цел на законот

Прочитај повеќе »