Се подготвуваат законски решенија за олеснување на финансискиот товар на граѓаните од страна на Министерството за правда

Согласно последните објавени информации, Министерството за правда до крајот на неделата ќе излезе со сериозни предлози на закони коишто ќе бидат од огромен бенефит за граѓаните.

Станува збор за три законски решенија – дел кои предвидуваат измени во Законот за извршување, но и создавање на посебни закони за решение на каматите и репрограмирањето на долговите. 

Со Законот за извршување, се уредува постапувањето на извршителите како и ревидирање на Тарифата на извршителите. Со ревидирање на единаесет ставки од Тарифата на извршителите истите со новите измени се сега бесплатни, односно за нив извршителите немаат право да наплаќаат трошоци.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest