Новиот Закон за заштита на личните податоци и примената на GDPR регулатива

Живееме и работиме во време на информатички иновации и дигитализација на процесите. Истите во изминатиот период придонесоа да се случат исклучително голем број на скандали кај големите технолошки компании со пробивање и злоупотреба на приватноста, а со тоа и сериозно загрозување на личните податоци на корисниците. Веруваме сите го паметите скандалот со Facebook, кога се […]