Известување за клиентите поврзано со COVID-19

Почитувани клиенти, Согласно препораките и усвоените мерки за превенција од ширење на COVID-19, од страна на Владата на Република Македонија, а во насока на одржување на јавното здравје, заштита на нашите вработени и клиенти, Ви препорачуваме истите да ги почитувате https://vlada.mk/node/20449 Имајте во предвид дека непочитувањето на мерките и препораките повлекува дефинирани прекршочни казни како за […]