Дополнителни мерки за COVID-19 донесени на 26-та седница на Владата

На својата 26-та седница, одржана на 23 март 2020 година, Владата на Република Македонија донесе повеќе Уредби со законска сила за: – примената на Законот за стечај за време на вонредна состојба; – измена на Законот за облигационите односи; – примена на Законот за општа управна постапка за време на вонредна состојба; – примена на […]