Препораки и законски рамки за организирање на работата во време на COVID-19

Работодавачите и работниците се длабоко погодени од глобалната пандемија на коронавирусот и се соочуваат со финансиски загуби и потешкотии при работењето и одржливост на бизнисот. Со цел ублажување на негативните ефекти од вонредната состојба и сериозните негативни економски влијанија врз работниците и компаниите, Владата на Република Македонија донесе уредби со законска сила во кои се […]