Зголемувањето од три денари на акцизата за нафтените деривати оди директно во буџетот за справување со COVID-19

Акцизата за нафтените деривати во земјава се зголемува за три денари со денешното донесување на новата Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за акцизите за време на вонредна состојба, од страна на Владата на Република Северна Македонија. Во таа насока според Владата промената на цената на […]

Новите заклучоци и препораки од Владата на Република Македонија

Новите заклучоци и препораки од Владата на РМ во однос на заштита од Корона вирусот се препорачува: на сите вработени лица во органите на државната управа, јавните претпријатија основани од државата, акционерските друштва во државна сопственост, агенции, фондови, бироа, заводи, управи и сите останати државни институции, како и се укажува на единиците на локалната самоуправа, […]