Измена на Уредбата за финансиска поддршка во однос на бројот на вработени како услов за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари по вработен за платите за април и мај 2020 година

Согласно одржаната седница на Владата на Република Македонија бр. 19/48 од 01.05.2020 се предвидени одредени појаснувања на Уредбата за за финансиска поддршка во однос на бројот на вработени како услов за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари по вработен за платите за април и мај 2020 година Со измената на Уредбата се врши: – […]