Забраната за блокирање на сметки продолжува и во јули!

Со измената на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба граѓаните нема да бидат подложни на извршувањето кое го спроведуваат извршителите за подолго време од предвиденото во првичната уредба. Со првичната уредбабеше определено Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18 и „Службен […]