Предизвици во борбата против перењето пари за време на кризата предизвикана од COVID-19

Кризата предизвикана од COVID-19 создаде необични околности, па поради тоа Владата на Република Македонија со донесување на мерки и уредби со законска сила го ограничи личниот контакт за време на вонредната состојба. Одредени процедури во институциите бараат задолжително физичко присуство на клиенти, но со донесување на Уредбата со законска сила за примена на законот за […]