Четврт сет економски мерки за опоравување на домашната економија во време на COVID-19

Владата на Република Македонија го усвои четвртиот сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на COVID-19, кој претставува продолжување на мерките од претходните три сета мерки, со цел понатамошно опоравување на домашната економија. Четвртиот пакет мерки предвидено е да се искористи во последниот квартал оваа година со цел побрз и подиректен, потаргетиран ефект […]

Утврден начинот на организирање и реализирање на наставата во вонредни околности во основните и средните училишта

На вчерашната седница, на предлог на Министерството за образование и наука, донесена е Уредба за начинот на организирање и реализирање на наставата во вонредни околности во основните и средните училишта, со која се утврдува времетраењето на часовите и на одморите, за почетокот на учебната година. Уредбата ги опфаќа и сите други активности како што се […]