Намалени судските такси

Од денеска стапува на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој граѓаните добиваат големо намалување на трошоците кои ги имаат во судовите. Во однос на претходните цени судските такси за предмети во првостепена постапка се за околу осум пати намалени, а новиот тарифник стапува на сила од денеска. Трошоците […]