Предлог закон за изменување и дополнувања на Законот за судски буџет

По предлог на Министерството за правда ќе се прави измена во Законот за судски буџет. Со новиот Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за судскиот буџет,  предлагачот Министерството за финансии, предлагачот Министерството за правда предвидува измени во Законот за судски буџет од 2003 година. Во образложението дадено од страна на предлагачот, потребите од […]