Започна процесот за подготовка на предлог Законот за платежни услуги и платни системи

Бесплатни банкарски сметки за ранливите категории Во март минатата година беше најавена подготовката за измени на Законот за платежни услуги и платни системи при потпишувањето на меморандумот за финансиска инклузија од страна на Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално финансиско пензиско осигурување и […]