Поголема флексибилност на условите на мерките за финансиска поддршка и субвенционирање на придонеси

Од Министерството за финансии и од Управата за јавни приходи најавија промена на дел од условите на мерките за финансиска поддршка за исплата на плати од 14.500 денари по вработен и за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, со што работодавачите ќе можат да го задржат истиот број на вработени минус 15%, […]

Владата овозможи преку Вибер да се добиваат навремени и точни информации за COVID-19

Владата на РМ за да им овозможи на граѓаните официјални и проверени информации за справување со COVID-19, отвори нов информациски канал на апликацијата „Вибер“ Целта на новиот канал за комуникација на „Вибер“ е брзо, целосно и точно информирање на граѓаните за сите мерки за справување со коронавирусот од институциите, најнови информации од Министерството за здравство, […]