Кратка анализа на Законот за електронска трговија

За прв пат во Република Македонија Законот за електронската трговија беше донесен во 2007 година. Тогаш прв пат беше уредена електронската трговија и тоа во согласност со меѓународните (Модел-законот на УНЦИТРАЛ [UNCITRAL]) и европските (Директивата за електронската трговија 2000/13) стандарди за електронската трговија. Оттогаш па до денес, нашиот законодавец во четири наврати има направено измени […]